аЯрЁБс>ўџ )+ўџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅСq`№П†bjbjqPqP4::ЛџџџџџџЄhhhhhhhЂДК К К К Ц Vе ц ц ц ц ц х х х <>>>>>>$сhI:b-hх х х х х bhhц ц џ… … … х hц hц <… х <… … А hhќ ц к Рi!BtЪК я vШ 0 Ѕ0еа ,ƒe ƒќ ƒhќ 4х х … х х х х х bb{ х х х ех х х х VVVdК VVVК |žhhhhhhџџџџ ZaBcznik Nr 2 ....................................................................... piecz nagBѓwkowa wykonawcy DOTYCZY: przetarg nieograniczony na  Dostaw paliwa w postaci zrbek drzewnych do kotBowni w Aukcie . O Z W I A D C Z E N I E W trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo ZamѓwieD Publicznych O[wiadczam, |e posiadam uprawnienia do wykonania okre[lonej dziaBalno[ci lub czynno[ci, je|eli ustawy nakBadaj obowizek posiadania takich uprawnieD posiadam niezbdn wiedz i do[wiadczenie oraz dysponuj potencjaBem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamѓwienia* lub przedstawi pisemne zobowizanie innych podmiotѓw do udostpnienia potencjaBu technicznego i osѓb zdolnych do wykonania zamѓwienia*,  Ањ 8 : В № †v’žPRTVX‚„†њѓъскжЯкжЭжШжШСШжШСКСАСЁСhН3–hn)сh‡$Œ56CJ]aJhn)сh‡$Œ6] h66] h‡$Œ6] h‡$Œ>*U h6h‡$Œh‡$Œ h‡$Œ5\h‡$Œ5CJ\h‡$Œ6CJ] h‡$Œ>*CJ h‡$ŒCJ Ајњ’  : < А В а в р т № Ќ‚„†vžїђђђђђђђэхххђђииЯииђђђђ„а^„аgd‡$Œ & Fd№Єgd‡$Œ$a$gd‡$Œgd6gd‡$Œ$a$gd‡$Œ†§znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamѓwienia, nie podlegam wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ZamѓwieD Publicznych. .......................................... (data) .......................................................... (podpis osoby upowa|nionej) * niepotrzebne skre[li žT„†іэшцgd6„А`„Аgd6„А`„Аgd‡$Œ21h:pѕ{А‚. АЦA!А‰"А‰#‰$‰%ААФАФ Ф†œžžžžžžžž666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666Ј6666666666И666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666А6N@ёџN ѕ{Normalny dЄШCJ_HaJmHsHtHb@b ‡$Œ NagBѓwek 1$d№Є@&a$5CJOJPJQJ\^JaJJA@ђџЁJ Domy[lna czcionka akapituPiѓџГP 0 Standardowyі4ж l4жaі ,kєџС, 0 Bez listy JўOЂёJ ‡$Œ Znak Znak5CJOJPJQJ\^JaJЛџџџџ!џџ"&ЃЛX|}ЩXYhi№qјNЙКЛ3G‚ЂКНџp#”Ћџp#”Ћџp#”Ћџp#”Ћџp#”Ћџp#_Уџp#†ёџp#†ёp#Ќџp#†ёџp#†ёџp#†ёџp#†ёџp#†ёp#p#џp#єђp#p#џp#†ёџp#†ёџp#†ёџp#†ёџp#†ёџp#†ёџp#†ёџp#†ёX|}ЩXYhi№qјNЙКЛ3G‚ЂКН˜0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€†ž† † №\№(# № †AХA@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№Н_fЛШуьiq№јрѕјNQуїНYiННиP&FР<ў)џџџџџџџџџ„а„˜ўЦа^„а`„˜ўo(.€„ „˜ўЦ ^„ `„˜ў.‚„p„LџЦp^„p`„Lџ.€„@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ў.€„„˜ўЦ^„`„˜ў.‚„р„LџЦр^„р`„Lџ.€„А„˜ўЦА^„А`„˜ў.€„€„˜ўЦ€^„€`„˜ў.‚„P„LџЦP^„P`„Lџ.иP&Fџџџџџџџџхѕ{3Q‹‡$ŒsEŒ6Н3–s ШНџ@€ККдd‹КК(јЛ@@ @џџUnknownџџџџџџџџџџџџGю‡z €џTimes New Roman5€Symbol3&ю ‡z €џArialU.юя { @ŸCalibriCentury Gothic"ёˆ№ФЉн*ЬІЙм†Им†­­!№‰‰ДД24ЙЙ?ƒ№ќ§HX)№џ$Pтџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ‡$Œ2џџUserGres ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0|˜ ЌИШдр№   , 8 D P\dltтUserNormalGres3Microsoft Office Word@вIk@x5пAtЪ@ўJIФVЩ@ОјBtЪ­ўџеЭеœ.“—+,љЎ0ш hp|„Œ” œЄЌД М ЩтЙц  TytuГ ўџџџўџџџўџџџ!"#$%&'ўџџџ§џџџ*ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF@&›!BtЪ,€1Tableџџџџџџџџ“WordDocumentџџџџџџџџ4SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ CompObjџџџџџџџџџџџџzџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РF(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq