–ѕа°±б>ю€ 35ю€€€2€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€м•Ѕ`рњЉ"bjbjЋsЋs.&©© €€€€€€§RRRRRRRfО О О О Ґ fШм          • • • зйййййй$ДhмА ER• • • • • RR    џRggg• ЊR  R  зg• зgg:[ИRR?  Њ ј¶1j≤t О c lг √$h0ШнRlѕВl?lR?Д• • g• • • • •  Q• • • Ш• • • • fffj $fffj fffRRRRRR€€€€ ZaBcznik Nr 1 ............................................. .................................... Nazwa i adres Wykonawcy data sporzdzenia GMINA AUKTA ul. Mazurska 2 14-105 Aukta OFERTA W nawizaniu do przetargu nieograniczonego znak: GT-341/7/09 z 04.12.2009 r. na  Udzielenie i obsBug kredytu dBugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu , oferujemy udzieli kredyt na nastpujcych warunkach: Kwota kredytu: ................................................................................................................zB, SBownie: .................................................................................................zB. Wysoko[ oprocentowania: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Jednorazowa prowizja banku: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Form zabezpieczenia spBaty kredytu stanowi bdzie: ............................................................................................................................... O[wiadczamy6 8 B P И К О Ю т ц     2 6 > B z Д Ж Ъ Ь Ґ ж и V X l J цкжвж„…кЉіђ§Ь§Ф§іФМФЗ~vngc_WPФW ho "hTЧh±\тmHsHhУ$√hіV hЯ*hЯ*hЯ*hЯ*5Бh бmHsHhTЧ\БmHsH hTЧ\Бh.M*mHsHhTЧmHsHhP!ђmHsHhіVmHsHh8P!mHsHh}BDmHsHhTЧ5БCJ aJ mHsHh UТhTЧ5БCJmHsHhTЧ5БCJmHsHhО?ХhTЧhTЧCJaJmHsHhTЧaJmHsH "‘4 6 8 P p К М О Ь Ю X Z x l H щщффффззбЎфф””«фњґ™ $Д–^Д–a$gd±\т$Дh^Дha$$ & Fa$ $Дh`Дha$gdG)$a$Дћ^Дћgd UТДћ^Дћ $ДћД^Дћ`Дa$$a$Д∞`Д∞Љ"юH J | D ѕлkлмjjlЉ“‘–“РТЦ Ш Ъ ќ улвввлўўўлў‘лўўлвл‘…‘‘‘ $ & Fa$gdњ_m$a$$Д–^Д–a$$Дh^Дha$$ & Fa$ $Д–^Д–a$gd±\тJ lВPОТЦ Ш Ъ ќ м !!!!ш!"t"Љ"шрошжшёш÷Ќш≈љшљєш≠°hTЧCJaJmHsHhTЧCJaJmHsHh\=mh\=mmHsHhАШmHsHhTЧ>*mHsHh•(mHsHhњ_mmHsHhQw@mHsHUhmHsHhTЧmHsH, |e zamуwienie zrealizujemy do ............................................................ .......................................................................................................................................... O[wiadczam, |e przyjmuj/emy warunki specyfikacji istotnych warunkуw zamуwienia bez zastrze|eD i nie wnosz/imy do niej uwag. O[wiadczam, |e uwa|am/my si za zwizanych ofert w okresie 30 dni od terminu skBadania ofert. Zobowizuj/my si w przypadku przyznania nam zamуwienia do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiajcego. W zaBczeniu przedkBadam: 1. O[wiadczenie z art. 22 ust.1, 2. Aktualny odpis z wBa[ciwego rejestru albo aktualne za[wiadczenie o wpisie do ewidencji dziaBalno[ci gospodarczej. ...................................................... piecz i podpis osoby upowa|nionej ќ !ъ!""t"Љ"ъъъъсс$Ді`Діa$$a$,1Рh∞В. ∞∆A!∞Й"∞Й#Рѕ$Рѕ%∞∞ƒ∞ƒ РƒЖЬD@с€D NormalnyCJ_HaJmHsHtHT@T NagBуwek 1$$ДЭ@&`ДЭa$5БCJmHsHJAт€°J Domy[lna czcionka akapituTiу€≥T  Standardowy :V ц4÷4÷ laц ,kф€Ѕ, Bez listy \\  Spis tre[ci 1 ∆а,& §x§x5Б;БCJ\БaJFЩF  Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ`C@` Tekst podstawowy wcity$Дь`Дьa$mHsH@B@"@ Tekst podstawowy§x &€€€€jЪЫЬ®Є≈∆«ќѕђ≠Љ6§•ЊD ѕлkлм!°Ґ ЦЧuvшщъ5™Ѓѓз Ш0ААШ0АААШ0АААШ0АААШ0АААШ0ААА0ААА0ААШ0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ 0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ 0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ 0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ 0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ 0АЬАШ0АЬАШ0АЬАШ 0АЬАШ0АЬАШ 0АЬАШ0АЬАШ 0АЬШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА 007J Љ" H ќ Љ" Љ" р8р@с€€€АААчрТрр0р( р ррB рS рњЋ€ ?рQ^_jkstt∞≥8@AFT\]abjkx{БЕОЬ® >EijЩ®ЈЄƒ«ЌЂ≠ї¬56£•љƒCJ…ѕклjkкм !†љЌ ХЧtvчъ458∞жз jЬ®Є«Ђ≠¬6£•ƒ ѕ Чъ kt >g3BҐќ§€€€€€€€€€£Ug3B>g3BpeН ю£U€€€€€€€€РЧ)0≤:VM0Ш;41€€€€€€€€÷йX±еіV,2Я*8P!o "•(G).M*SR5Qw@}BD\=mњ_m ^{ЭА UТО?ХTЧАШ•P!ђУ$√ бў<лнс±\тЬuv €@АttЫZtt@м≠ PP P@PP€€Unknown€€€€€€€€€€€€GРоЗz А€Times New Roman5РАSymbol3&Ро Зz А€Arial5&Ро ЗzaА€Tahoma"1Ирƒ©† УF"№¶х®Ж))JЅJЅ°$рЙѕііББ4  2ГQр№HPр€?в€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€8P!2€€ZaBcznik Nr 1xZarzd GBуwny Zwizku OSP RP  ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0ЬШ†Єƒ–№иш , L X d p|ДМФвZa≥єcznik Nr 1xNormal Zarzєd G≥уwny Zwiєzku OSP RP41Microsoft Office Word@6FЇ@ЃWu…ґ∆@(“ДA≈@Ц@T≤t JЅю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0ш hp|ДМФ Ь§ђі Љ „вx ® Za≥єcznik Nr 1 Tytu≥ ю€€€ !ю€€€#$%&'()ю€€€+,-./01ю€€€э€€€4ю€€€ю€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јFј¶1j≤t 6А1Table€€€€€€€€АWordDocument€€€€€€€€.&SummaryInformation(€€€€"DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€*CompObj€€€€€€€€€€€€z€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јF(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8ф9≤q