Wójt Gminy Łukta

Dzień przyjęcia interesantów - poniedziałek.
W sprawach pilnych - codziennie (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
(89) 6475070
(89) 6475010

Kompetencje {kompetencje}
Zarządzenia {zarządzenia}
Decyzje {decyzje}
Obwieszczenia i zawiadomienia {obwieszczenia}
Stanowiska {stanowiska}
Wystąpienia publiczne {wystąpienia}Drukuj artykuł
Zamknij