Wójt Gminy Łukta

<P align=center><B><FONT color=red>Dzień przyjęcia interesantów - poniedziałek.<BR>W sprawach pilnych - codziennie (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)<BR>tel: (89) 6475070<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (89) 6475010</FONT></B></P><FONT color=blue><B>
<P><BR>&lt;hr color=red size=4 algin=center width=400&gt;<BR>&lt;/p&gt;</B></FONT></P>
<P><FONT color=blue><B>Kompetencje</B> {kompetencje} </P>
<P>
<HR width=450 color=blue SIZE=3 algin="left">

<P></P>
<P><B>Zarządzenia</B> {zarządzenia} </P>
<P>
<HR width=450 color=blue SIZE=3 algin="left">

<P></P>
<P><B>Decyzje</B> {decyzje} </P>
<P>
<HR width=450 color=blue SIZE=3 algin="left">

<P></P>
<P><B>Obwieszczenia i zawiadomienia</B> {obwieszczenia} </P>
<P>
<HR width=450 color=blue SIZE=3 algin="left">

<P></P>
<P><B>Stanowiska</B> {stanowiska} </P>
<P>
<HR width=450 color=blue SIZE=3 algin="left">

<P></P>
<P><B>Wystąpienia publiczne</B> {wystąpienia} </P>
<P>
<HR width=450 color=blue SIZE=3 algin="left">

<P></P></FONT>
<P></P>
Drukuj artykuł
Zamknij