Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie

ikona_pdf.jpgZarządzenie nr 15/2013 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie


ikona_pdf.jpgInformacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukcieikona_pdf.jpgZarządzenie nr 18/2013 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie.

ikona_pdf.jpgProtokół z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - Ocena formalna oferty i ocena merytoryczna kandydata P. Wojciech Paliński


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - Ocena formalna oferty i ocena merytoryczna kandydata P. Ewa Ossowska


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - Uchwała Nr. 1/2013


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - Uchwała Nr. 2/2013


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - wzór karty głosowaniaikona_pdf.jpgZarządzenie nr 13/2013 w sprawie ponownego ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie.


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2013ikona_pdf.jpgOgłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego


ikona_pdf.jpgInformacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - unieważniony
Drukuj artykuł
Zamknij