Stałe Komisje Rady Gminy

1. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej

1) Barbara Urbaszek - przewodnicząca Komisji

2) Elżbieta Piotrak

3) Katarzyna Żurawska

4) Marzena Witkowska

5) Władysław Podpirko

6) Ewa Kołodziej

2. Komisja Gospodarki i Budżetu

1) Wacław Gancewski - przewodniczący Komisji

2) Józefa Grabowska

3) Robert Malinowski

4) Ewa Sobota

5) Wojciech Paliński

3. Komisja Rolnictwa

1) Tadeusz Dzieniszewski - przewodniczący Komisji

2) Piotr Bigus

3) Waldemar Gleba

4. Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Ochrony Środowiska

1) Piotr Bigus - przewodniczący Komisji

2) Robert Malinowski

3) Tadeusz Dzieniszewski

4) Władysław Podpirko

5) Waldemar Gleba

5. Komisja Rewizyjna

1) Marzena Witkowska - przewodnicząca Komisji

2) Ewa Kołodziej

3) Elżbieta Piotrak

4) Katarzyna Żurawska

5) Ewa Sobota
Drukuj artykuł
Zamknij