Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2012

ikona_PDF.jpg Zarządzenie


ikona_PDF.jpg Zał. - Treść ogłoszenia


ikona_word.jpg Zał. Nr 1 - Wzór oferty


ikona_word.jpg Zał. Nr 2 - Wzór umowy


ikona_word.jpg Zał. Nr 3 - Wzór sprawozdania.


ikona_word.jpg Zał. Nr 4 - Wzór oświadczenia
Drukuj artykuł
Zamknij