Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Łukta poprzez przydzielanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

ikona_pdf.jpgZarządzenie nr 7 3 / 2 0 1 2


ikona_pdf.jpgOgłoszenie


ikona_word.jpgZał. Nr 1 - Wzór oferty


ikona_word.jpgZał. Nr 2 - Wzór umowy


ikona_word.jpgZał. Nr 3 - Wzór sprawozdania


ikona_word.jpgZał. Nr 4 - Wzór oświadczeniaikona_pdf.jpgZarządzenie nr 2/2013


ikona_pdf.jpgWyniki konkursu
Drukuj artykuł
Zamknij