Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2013

ikona_pdf.jpgZarządzenie nr 4/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 1 do zarządzenie - ogłoszenie


ikona_word.jpgWzór oferty


ikona_word.jpgWzór umowy


ikona_word.jpgWzór sprawozdania


ikona_word.jpgWzór oświadczeniaikona_pdf.jpgZarządzenie nr 8/2013


ikona_pdf.jpgZałącznik do Zarządzenia Nr 8/2013
Drukuj artykuł
Zamknij