Ogłoszenie konsultacji dotyczących projektu Rocznego programu współpracy Gminy Łukta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 13.11.2012

jpg.jpgOgłoszenie o konsultacjach


ikona_word.jpgZałącznik Nr 1 - Harmonogram Konsultacji


ikona_word.jpgZałącznik Nr 2 - Projekt Programu współpracy


ikona_word.jpgZałącznik Nr 3 - Formularz konsultacyjnyjpg.jpgWynik Konsultacji


jpg.jpgLista Obecności


jpg.jpgProtokół z przebiegu konsultacji
Drukuj artykuł
Zamknij