Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta Część I


Diagnoza uwarunkowań rozwojupdf.jpg Zespół autorski (290.0 kB)


pdf.jpg Spis treści (322.0 kB)


pdf.jpg Wstęp (588.9 kB)


pdf.jpg Uwarunkowania zewnętrzne (4 MB)


pdf.jpg Uwarunkowania środowiska przyrodniczego (3 MB)


pdf.jpg Sfera społeczna (3 MB)


pdf.jpg Sfera społeczna - diagnoza (1,642.4 kB)


pdf.jpg Zasoby i rozmieszczenie dorobku kulturowego (973.0 kB)


pdf.jpg Uwarunkowania rozwoju funkcji gospodarczych (2 MB)


pdf.jpg Infrastruktura transportowa (385.2 kB)


pdf.jpg Infrastruktura techniczna (2 MB)


pdf.jpgDodatkowe oceny i wnioski (1,249.1 kB)


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta Część II


Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Polityka przestrzennapdf.jpg Zespół autorski (279.4 kB)


pdf.jpg Spis treści (176.2 kB)


pdf.jpg Wstęp (581.3 kB)


pdf.jpg Synteza diagnozy uwarunkowań rozwoju gminy (1,712.0 kB)


pdf.jpg Kierunki zagospodarowania przestrzennego (4 MB)

Drukuj artykuł
Zamknij