Nabór

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Łukta jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2010 r. w Gminie Łukta

- oferty złożyło siedmioro kandydatów.

Wszyscy kandydaci spełniali wymogi formalne ogłoszenia o naborze.

W wyniku losowania przeprowadzonego w obecności kandydatów, na rachmistrzów wybrani zostali:

1. Pani Małgorzata Kucińska, zamieszkała w Zajączkowie,

2. Pan Tomasz Tokarczyk, zamieszkały w Łukcie.

Gminny Komisarz Spisowy

Jan Leonowicz

Łukta, 20.12.2010 r.
Drukuj artykuł
Zamknij