INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKCIE

ul. Mazurska 10, 14-105 Łukta

referent ds. funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Iwona Augustyn zamieszkała w Łukcie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat w osobie Pani Iwony Augustyn zam. w Łukcie spełnił wymagania formalne ogłoszenia o naborze, tj.:

  1. określone w art. 6 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458),
  2. wykształcenie wyższe - potwierdzone załączoną kserokopią dyplomu,
  3. umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
  4. znajomość wymaganych ustaw,

Ponadto na etapie kształcenia wyższego o kierunku socjologia odbywała praktyki zawodowe w 2007 r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie przez co nabyła umiejętność pracy biurowej, obsługi komputera, kontaktów interpersonalnych oraz pracy w zespole.

Łukta, 30 października 2009 r.

Kierownik GOPS

Urszula Mironowicz
Drukuj artykuł
Zamknij