Dotyczy przetargu nieograniczony na "Modernizację drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m"

Znak sprawy: GT-341/2/09

Łukta, 04.08.2009 r.

Dotyczy przetargu nieograniczony na "Modernizację drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m".

W związku z pytaniami wykonawców, Gmina Łukta przesyła treść pytań wraz z odpowiedziami na niżej wymienione pytania:

1. Zwracam się z zapytaniem jaki materiał należy zastosować przy "Modernizacji drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m".

Ad.1. Przy "Modernizacji drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m" jako kruszywo należy użyć pospółkę.
Drukuj artykuł
Zamknij