Dotyczy przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na rzecz Gminy Łukta

pdf.jpg Wyjaśnienie nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


pdf.jpg Załącznik do Wyjaśnienia nr 3
Drukuj artykuł
Zamknij