Dotyczy przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na rzecz Gminy Łukta

pdf.jpg Wyjaśnienie nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


pdf.jpg Zał. nr 1


pdf.jpg Zał. nr 2


pdf.jpg Zał. nr 3


pdf.jpg Zał. nr 4


pdf.jpg Zał. nr 5.1 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 5.1 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 5.1 cz. 3


pdf.jpg Zał. nr 5.1 cz. 4


pdf.jpg Zał. nr 5.2 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 5.2 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 5.2 cz. 3


pdf.jpg Zał. nr 6.1


pdf.jpg Zał. nr 6.2


pdf.jpg Zał. nr 6.3


pdf.jpg Zał. nr 6.4 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 6.4 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 6.5 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 6.5 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 6.5 cz. 3


pdf.jpg Zał. nr 7


pdf.jpg Zał. nr 8.1 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 8.1 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 8.1 cz. 3


pdf.jpg Zał. nr 8.2


pdf.jpg Zał. nr 9 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 9 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 10
Drukuj artykuł
Zamknij