Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Łukcie

pdf.jpg Ogłoszenie

word.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2

pdf.jpg Specyfikacje techniczne strona tytułowa

pdf.jpg Specyfikacja techniczna ogólna - OST

pdf.jpg Specyfikacja techniczna Nr 1B - Zaplecze

pdf.jpg Specyfikacja techniczna Nr 2D - Boiska

pdf.jpg Specyfikacja techniczna Nr 3E 01

pdf.jpg Specyfikacja techniczna Nr 3E 02

pdf.jpg Specyfikacja techniczna Nr 4ZT - Ogrodzenie,kostka,zielen

pdf.jpg Specyfikacja techniczno-materiałowa

Załącznik nr 3

Boiska rysunki

pdf.jpg Boiska przekrój

pdf.jpg Boiska plan zagospodarowania 1:150

pdf.jpg Bramka do piłki nożnej

pdf.jpg Kosz do koszykówki

pdf.jpg Mapa plan zagospodarowania 1:500

pdf.jpg Ogrodzenia + elementy ogrodzenia

pdf.jpg Piłkochwyt

pdf.jpg Słupki do siatkówki

pdf.jpg Bramka do piłki ręcznej

Branża sanitarna

pdf.jpg PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH I WENTYLACJI

pdf.jpg URZĄDZENIA SANITARNE

pdf.jpg Projekt budowlany Sieci sanitarne

pdf.jpg RYS. NR 1

pdf.jpg RYS. NR 2

pdf.jpg RYS. NR 3

pdf.jpg RYS. NR 4

pdf.jpg RYS. NR 5

pdf.jpg RYS. NR 6

pdf.jpg RYS. NR 7

pdf.jpg RYS. NR 8

pdf.jpg RYS. NR 9

Branża elektryczna

pdf.jpg Instalacja elektryczna budynek socjalny

pdf.jpg Plan sieci oświetleniowej

pdf.jpg PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH budynek socjalny

pdf.jpg Projekt techniczny Oświetlenie boisk sportowych i zaplecza

pdf.jpg Schemat oświetlenia boiska piłki nożnej i zaplecza

pdf.jpg Schemat oświetlenia boiska piłki siatkowej i zaplecza

pdf.jpg Schemat zasilania oświetlenia boisk i zaplecza

Opisy techniczne

pdf.jpg Obliczenia statyczne

pdf.jpg Opis architektoniczno-budowlany

pdf.jpg Opis budynek socjalny

pdf.jpg OPIS DO PLANU

pdf.jpg Spis zawartości opracowania

pdf.jpg STRONA TYTULOWA

pdf.jpg Strona tytułowa PROJEKTU

Rysunki Budynek socjalny

pdf.jpg Rysunki Budynek Socjalny

Elementy budynku

pdf.jpg Elementy budynku

Załącznik nr 4

pdf.jpg Przedmiar Roboty budowlane

pdf.jpg Przedmiar Zasilanie i Oświetlenie
Drukuj artykuł
Zamknij