OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI W TRYBIE AUKCJI

Łukta, dnia 26.05.2010 r.


Gmina Łukta


ul. Mazurska 2


14 - 105 ŁuktaO G Ł O S Z E N I E O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI


W TRYBIE AUKCJI
 1. Na podstawie Zarządzenia nr 48/2009 Wójta Gminy Łukta z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wycofania z eksploatacji środka trwałego w postaci Autobusu marki AUTOSAN H09 nr rej. NOS E216 rok produkcji 1988

  Wójt Gminy Łukta informuje o drugiej aukcji autobusu używanego marki AUTOSAN H09


 2. Dane identyfikacyjne przedmiotu aukcji:

  1. marka autobusu: AUTOSAN H09
  2. numer rejestracyjny: NOS E216
  3. nr nadwozia: 620954
  4. rodzaj autobusu: dalekobieżny, 2 drzwiowy
  5. liczba miejsc: 41 osób
  6. rok produkcji: 1988
  7. wskazanie drogomierza / przebieg szacowany: 142098 km / 440000 km
  8. liczba miejsc: 41 osób
  9. pojemność/moc silnika: 6540 ccm / 110 kW (150 KM)
  10. długość/szerokość/wysokość: 10000 mm / 2500 mm/ 3150 mm

 3. Cena szacunkowa brutto przedmiotu aukcji (w tym VAT 22%) : 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
 4. Opis przedmiotu aukcji:

  Stan autobusu - używany. Autobus jest kompletny. Silnik kompletny. Stopień zużycia silnika proporcjonalny do wykonanego przebiegu. Ślady wgnieceń na poszyciach zderzaka tylnego. Podwozie - wyczuwalne luzy na połączeniach przegubowych resorów kół przednich i tylnych. Skrzynia biegów, tylny most po naprawie bieżącej w dużym zakresie. Usterek nie stwierdzono. Nadwozie kompletne.


 5. Termin i miejsce aukcji: 6 lipca 2010 r. godz. 11.00, Urząd Gminy w Łukcie, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta (pokój nr 6)
 6. Autobus można oglądać w godz. 8.00 - 14.00 na placu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łukcie ul. Warszawska 17, 14 - 105 Łukta - od dnia 28.05.2010 r. do dnia 25.06.2010 r. , po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Krzysztofem Krupa, nr tel. kom. 793 977 339.
 7. Cena wywoławcza wynosi 5500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), postąpienie wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) i wielokrotność tej stawki.
 8. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych),
 9. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy organizatora aukcji WBS O / Łukta Nr 27 8857 1012 3001 0000 0101 0003 lub w kasie Urzędu Gminy w Łukcie (ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, pokój nr 1) w terminie do dnia 06.07.2010 r. godz. 10.30.
 10. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
 11. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
 12. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając uczestników aukcji, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 13. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu następuje z chwilą udzielenia przybicia.
 14. Nabywca ruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zakończenia aukcji.
 15. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 16. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie została wybrana zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 17. Wadium nie podlega zwrotowi gdy:

  1. uczestnik, który wygrał licytację nie wpłaci ceny nabycia w terminie 5 dni od dnia zakończenia aukcji,
  2. żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

 18. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 19. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy organizatora licytacji w banku WBS O / Łukta Nr 27 8857 1012 3001 0000 0101 0003 lub w kasie Urzędu Gminy w Łukcie (ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, pokój nr1).
 20. Ogłaszający aukcję zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany jej warunków bez podania przyczyn.
 21. Informacji o organizacji aukcji udziela podinspektor Anna Morenc tel. (89) 647 50 70 wew. 41 (w godzinach pracy Urzędu Gminy w Łukcie od 7.30 do 15.30.), a o stanie technicznym przedmiotu licytacji Krzysztof Krupa pod nr tel. kom. 793 977 339.


Załączniki:


Zdjęcie nr 1 przedmiotu aukcji1.jpg


Zdjęcie nr 2 przedmiotu aukcji2.jpg


Zdjęcie nr 3 przedmiotu aukcji3.jpgWójt Gminy Łukta


Jan Leonowicz
Drukuj artykuł
Zamknij