Dotyczy przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta-Wynki-Worliny

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Ogłoszenie o wyniku postępowania
Drukuj artykuł
Zamknij