Przetarg - Budowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie

Przetarg - Budowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie


pdf.jpg Ogłoszenie o przetargu


pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg Załącznik Nr 1 - Oferta


word.jpg Załącznik Nr 2 - Oświadczenie


word.jpg Załącznik Nr 3 - Oświadczenie


word.jpg Załącznik Nr 4 - Wykaz robót


word.jpg Załącznik Nr 5 - Wykaz osób


word.jpg Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o powierzeniu części robót podwykonawcom


word.jpg Załącznik Nr 7 - Wzór umowy


Załącznik nr 8 - Przedmiary


pdf.jpg Przedmiar - Branża Budowlana


pdf.jpg Przedmiar - Branża Elektryczna


pdf.jpg Przedmiar - Branża Sanitarna


Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa


pdf.jpg Projekt Budowlany - Architektura i konstrukcja


pdf.jpg Projekt budowlany - Branża elektryczna


pdf.jpg Projekt budowlany - Branża Sanitarna


pdf.jpg Projekt Budowlany - Projekt zagospodarowania terenu


Załącznik Nr 10 - Specyfikacja techniczna


pdf.jpg Załącznik Nr 10 - Specyfikacja techniczna


Specyfikacje szczegółowe


pdf.jpg Roboty posadzkarskie


pdf.jpg Nawierzchnia


pdf.jpg Roboty dociepleniowe


pdf.jpg Stolarka okienna


pdf.jpg Roboty izolacyjne


pdf.jpg Roboty tynkarskie


pdf.jpg Ślusarka


pdf.jpg Roboty murarskie


pdf.jpg Rusztowania


pdf.jpg Roboty zbrojarskie


pdf.jpg Obróbki blacharskie


pdf.jpg Roboty ciesielskie
Drukuj artykuł
Zamknij