Przetarg - Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny

Przetarg - Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny


pdf.jpg Ogłoszenie o przetargu


pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4 MB)


word.jpg Załącznik nr 1 - Formularz oferty (363.0 kB)


word.jpg Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 (348.5 kB)


word.jpg Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (355.0 kB)


word.jpg Załącznik nr 4 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (358.5 kB)


word.jpg Załącznik nr 5 - Wzór umowy (456.0 kB)


Załącznik nr 6 - Projekt budowlany


pdf.jpg Branża telekomunikacyjna (3 MB)


pdf.jpg Branża telekomunikacyjna - Rysunki (1,982.5 kB)


pdf.jpg Branża elektryczna 1-20 (3 MB)


pdf.jpg Branża elektryczna 21-41 (3 MB)


pdf.jpg Branża drogowa 1-32 (5 MB)


pdf.jpg Branża drogowa 33-64 (5 MB)


pdf.jpg 1-4 (4 MB)


pdf.jpg 5-8 (3 MB)


pdf.jpg 9-25 (5 MB)


pdf.jpg 26-43 (4 MB)


pdf.jpg 44-58 (3 MB)


pdf.jpg 59-77 (4 MB)


Załącznik nr 7 - Przedmiary robót


pdf.jpg Przedmiar - Branża drogowa


pdf.jpg Przedmiar - Branża elektryczna


pdf.jpg Przedmiar - Branża telekomunikacyjna


Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych


pdf.jpg 1-31 (4 MB)


pdf.jpg 32-63 (3 MB)


pdf.jpg 64-96 (3 MB)


pdf.jpg 97-129 (3 MB)


pdf.jpg 130-192 (4 MB)


pdf.jpg 193-224 (3 MB)


pdf.jpg 225-255 (3 MB)


pdf.jpg 256-292 (5 MB)


pdf.jpg 293-329 (4 MB)
Drukuj artykuł
Zamknij