Dotyczy przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na rzecz Gminy Łukta

pdf.jpg Wyjaśnienie nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Drukuj artykuł
Zamknij