Dotyczy przetargu: Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Łukcie - Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 21.06.2010 r.

pdf.jpg Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.06.2010 r.


pdf.jpg Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 21.06.2010 r.
Drukuj artykuł
Zamknij