Przetarg - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta-Wynki- Worliny

Przetarg - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta-Wynki- Worliny

pdf.jpg Ogłoszenie o przetargu

pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

word.jpg Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

word.jpg Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE dotyczące art. 22 i 24 Pzp

word.jpg Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE dotyczące danych personalnych

word.jpg Załącznik nr 4 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

word.jpg Załącznik nr 5 - Wór umowy

pdf.jpg Planowana inwestycja
Drukuj artykuł
Zamknij