Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie".

Znak sprawy: GT-341/5/09

Łukta, 11.08.2009 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie”.

W związku z pytaniami wykonawców, Gmina Łukta przesyła treść pytań wraz z odpowiedziami na niżej wymienione pytania:

1.W projektach Zamawiający określił urządzenia podając ty, który jednocześnie wskazuje na ich producentów. Takie postępowanie jest niezgodne z art. 29 ust. 2 i 3, chyba że celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jakim ma on odpowiadać.

Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszelkie żądane parametry, urządzeń innych producentów, aniżeli określonych w projekcie.

Ad.1.Zamawiający dopuszcza zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszelkie żądane parametry, urządzeń innych producentów, aniżeli określonych w projekcie.
Drukuj artykuł
Zamknij