Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu

pdf.jpg Ogłoszenie o przetargu


pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


word.jpg Załącznik nr 2 - Ođwiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych
Drukuj artykuł
Zamknij