Zaproszenie do złożenia oferty

pdf.jpg Zaproszenie do złożenia oferty


pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg Zał. nr 1 - Formularz ofertowy


word.jpg Zał. nr 2 - Wzór umowy


jpg.jpg Zał. nr 3 - Mapa poglądowa


pdf.jpg Zał. nr 4 - Projekt budowlany-Kanalizacja deszczowa


pdf.jpg Zał. nr 5 - Przedmiar robót


pdf.jpg Zał. nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania-Kanalizacja deszczowa
Drukuj artykuł
Zamknij