Podatki i opłaty lokalne
Wzory formularzy >>>


_________________________________________Ulgi, odroczenia, umorzenia >>>


_________________________________________Podatek od nieruchomości >>>


_________________________________________


Podatek od środków transportowych >>>


_________________________________________


Podatek rolny >>>


_________________________________________


Podatek leśny >>>


_________________________________________


Podatek od posiadania psów >>>


_________________________________________


Opłaty administracyjne >>>


_________________________________________


Opłata miejscowa >>>


_________________________________________


Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki >>>


_________________________________________


Opłata targowa >>>_________________________________________

Drukuj artykuł
Zamknij