Statut Gminy Łukta

Nieodzowną częścią Statutu są załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Granice administracyjne Gminy Łukta;
2. Załącznik nr 2 - Herb Gminy Łukta;
3. Załącznik nr 3 - Statut sołectwa (wzór);
4. Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Łukta;
5. Załącznik nr 5 - Regulamin obrad Rady Gminy;
6. Załącznik nr 6 - Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Drukuj artykuł
Zamknij