INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny


 

Rada
Wójt
Zarządzenia
Decyzje
Obwieszczenia i zawiadomienia
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Wójt Gminy Łukta


   

mgr inż. Jan LEONOWICZ.

Lat - 58. Absolwent wydziału budownictwa lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Gminą Łukta zarządza szóstą kadencję.

Dzień przyjęcia interesantów - poniedziałek.
W sprawach pilnych - codziennie (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)

89 6475070

89 6475010Wersja Data wprowadzenia Osoba wprowadzająca Treść
27 2011-02-18  (18:29) Kossowski Andrzej zobacz
26 2011-02-18  (18:22) Kossowski Andrzej zobacz
25 2011-02-18  (18:21) Kossowski Andrzej zobacz
24 2009-08-19  (14:09) Kossowski Andrzej zobacz
23 2006-12-08  (12:03) Kossowski Andrzej zobacz
22 2006-12-08  (12:02) Kossowski Andrzej zobacz
21 2003-07-24  (11:21) Kossowski Andrzej zobacz
20 2003-07-24  (11:18) Kossowski Andrzej zobacz
19 2003-07-24  (11:17) Kossowski Andrzej zobacz
18 2003-07-24  (11:10) Kossowski Andrzej zobacz
17 2003-07-02  (10:22) Kossowski Andrzej zobacz
16 2003-07-02  (10:16) Kossowski Andrzej zobacz
15 2003-07-01  (11:13) Kossowski Andrzej zobacz
14 2003-07-01  (11:08) Kossowski Andrzej zobacz
13 2003-07-01  (11:04) Kossowski Andrzej zobacz
12 2003-07-01  (11:01) Kossowski Andrzej zobacz
11 2003-07-01  (10:58) Kossowski Andrzej zobacz
10 2003-07-01  (10:54) Kossowski Andrzej zobacz
9 2003-06-25  (12:35) Kossowski Andrzej zobacz
8 2003-06-25  (12:32) Kossowski Andrzej zobacz
7 2003-06-25  (12:18) Kossowski Andrzej zobacz
6 2003-06-25  (12:12) Kossowski Andrzej zobacz
5 2003-06-25  (12:02) Kossowski Andrzej zobacz
4 2003-06-24  (17:35) Kossowski Andrzej zobacz
3 2003-06-24  (17:24) Kossowski Andrzej zobacz
2 2003-06-24  (17:15) Kossowski Andrzej zobacz
1 2003-06-24  (17:13) Kossowski Andrzej zobacz

 drukuj  Uwaga!!!


   Z dniem 12-08-2013 został wdrożony nowy Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta.


Nowy BIP znajduje się pod linkiem poniżej:


Biuletyn Informacji PublicznejWersja Data wprowadzenia Osoba wprowadzająca Treść
27 2011-02-18  (18:29) Kossowski Andrzej zobacz
26 2011-02-18  (18:22) Kossowski Andrzej zobacz
25 2011-02-18  (18:21) Kossowski Andrzej zobacz
24 2009-08-19  (14:09) Kossowski Andrzej zobacz
23 2006-12-08  (12:03) Kossowski Andrzej zobacz
22 2006-12-08  (12:02) Kossowski Andrzej zobacz
21 2003-07-24  (11:21) Kossowski Andrzej zobacz
20 2003-07-24  (11:18) Kossowski Andrzej zobacz
19 2003-07-24  (11:17) Kossowski Andrzej zobacz
18 2003-07-24  (11:10) Kossowski Andrzej zobacz
17 2003-07-02  (10:22) Kossowski Andrzej zobacz
16 2003-07-02  (10:16) Kossowski Andrzej zobacz
15 2003-07-01  (11:13) Kossowski Andrzej zobacz
14 2003-07-01  (11:08) Kossowski Andrzej zobacz
13 2003-07-01  (11:04) Kossowski Andrzej zobacz
12 2003-07-01  (11:01) Kossowski Andrzej zobacz
11 2003-07-01  (10:58) Kossowski Andrzej zobacz
10 2003-07-01  (10:54) Kossowski Andrzej zobacz
9 2003-06-25  (12:35) Kossowski Andrzej zobacz
8 2003-06-25  (12:32) Kossowski Andrzej zobacz
7 2003-06-25  (12:18) Kossowski Andrzej zobacz
6 2003-06-25  (12:12) Kossowski Andrzej zobacz
5 2003-06-25  (12:02) Kossowski Andrzej zobacz
4 2003-06-24  (17:35) Kossowski Andrzej zobacz
3 2003-06-24  (17:24) Kossowski Andrzej zobacz
2 2003-06-24  (17:15) Kossowski Andrzej zobacz
1 2003-06-24  (17:13) Kossowski Andrzej zobacz
2 2013-08-12  (11:21) Kawiecki Piotr zobacz
1 2013-08-12  (11:19) Kawiecki Piotr zobacz

 drukuj 
  Gmina Łukta

Jez. Marag.jpg

Gmina Łukta leży w województwie warmińsko- mazurskim. Obejmuje obszar 185 km2. Fizjograficznie położona jest na styku Pojezierza Olsztyńskiego oraz Iławskiego, w strefie ścierania się klimatów morskiego z kontynentalnym, które charakteryzują się niskimi temperaturami średniorocznymi, znaczną wilgotnością powietrza oraz stosunkowo wysokim poziomem opadów.

Urozmaicona, polodowcowa rzeźba terenu z bardzo licznymi wzgórzami morenowymi oraz zagłębieniami rynnowym i nieckowatymi, poprzecinanymi sandrowymi równinami i pozostałościami ostatniego zlodowacenia - bardzo licznymi jeziorami rynnowymi (10 % powierzchni gminy), bogata szata roślinna z dużym udziałem lasów (53,1 % obszaru).

Na zasoby surowców naturalnych składają się przede wszystkim złoża surowców mineralnych wykorzystywanych głównie do produkcji materiałów budowlanych i nawożenia w rolnictwie oraz złoża torfów. Podstawowe bogactwo gminy stanowią jednak surowce pochodzenia rolnego i leśnego.

Ludność gminy - ok. 4460 mieszkańców - zamieszkuje w 36 miejscowościach, z których 18 to wsie sołeckie.

W 1352 roku miejscowość Łukta otrzymała przywilej lokacyjny.

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Łukta
Nasz adres: ul. Mazurska 2 14-105 Łukta
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
tel./fax +48 89 647 50 70
adresy e-mail: lukta@lukta.com.pl lukta@bip.lukta.sprint.com.pl
Konto Urzędu Gminy Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie O/Łukta 81 8857 1012 3001 0000 0101 0001

Pokaż artykuł
  Spis kontrolny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6618953