INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Wójt Gminy Łukta


   

mgr inż. Jan LEONOWICZ.

Lat - 58. Absolwent wydziału budownictwa lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Gminą Łukta zarządza szóstą kadencję.

Dzień przyjęcia interesantów - poniedziałek.
W sprawach pilnych - codziennie (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)

89 6475070

89 6475010 drukuj  Uwaga!!!


   Z dniem 12-08-2013 został wdrożony nowy Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta.


Nowy BIP znajduje się pod linkiem poniżej:


Biuletyn Informacji Publicznej drukuj 
  Gmina Łukta

Jez. Marag.jpg

Gmina Łukta leży w województwie warmińsko- mazurskim. Obejmuje obszar 185 km2. Fizjograficznie położona jest na styku Pojezierza Olsztyńskiego oraz Iławskiego, w strefie ścierania się klimatów morskiego z kontynentalnym, które charakteryzują się niskimi temperaturami średniorocznymi, znaczną wilgotnością powietrza oraz stosunkowo wysokim poziomem opadów.

Urozmaicona, polodowcowa rzeźba terenu z bardzo licznymi wzgórzami morenowymi oraz zagłębieniami rynnowym i nieckowatymi, poprzecinanymi sandrowymi równinami i pozostałościami ostatniego zlodowacenia - bardzo licznymi jeziorami rynnowymi (10 % powierzchni gminy), bogata szata roślinna z dużym udziałem lasów (53,1 % obszaru).

Na zasoby surowców naturalnych składają się przede wszystkim złoża surowców mineralnych wykorzystywanych głównie do produkcji materiałów budowlanych i nawożenia w rolnictwie oraz złoża torfów. Podstawowe bogactwo gminy stanowią jednak surowce pochodzenia rolnego i leśnego.

Ludność gminy - ok. 4460 mieszkańców - zamieszkuje w 36 miejscowościach, z których 18 to wsie sołeckie.

W 1352 roku miejscowość Łukta otrzymała przywilej lokacyjny.

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Łukta
Nasz adres: ul. Mazurska 2 14-105 Łukta
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
tel./fax +48 89 647 50 70
adresy e-mail: lukta@lukta.com.pl lukta@bip.lukta.sprint.com.pl
Konto Urzędu Gminy Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie O/Łukta 81 8857 1012 3001 0000 0101 0001

Pokaż artykuł
  Spis kontrolny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6626216