INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta






 





Rada




Wójt




2009




2010




2011




2012




2013




GOPS




ISO




Kodeks Etyki




Nabór na wolne stanowiska urzędnicze




Nabór na stanowiska pracy




Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej




Wybory Prezydenta RP




Wybory samorządowe




Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej




Struktura Urzędu




Statut




Strategia Rozwoju Gminy




Plan Rozwoju Lokalnego Gminy




Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta




Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta




Program Ochrony Środowiska




Budżet




Programy w zakresie realizacji zadań publicznych




Podatki i opłaty lokalne




Gospodarka terenowa




Przetargi




Informacje Urzędu Gminy




Załatwianie spraw obywateli




Jednostki organizacyjne




Jednostki pomocnicze




Oświadczenia majątkowe




Oświadczenia majątkowe - archiwum




Redakcja




O biuletynie




Informacje nieudostępnione




Informacje o środowisku




Współpraca z organizacjami pozarządowymi




Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli




Gospodarka Odpadami Komunalnymi




Rejestr Instytucji Kultury




Gminny program opieki nad zabytkami








 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego


   

ikona_jpg.jpgUCHWAŁA NR XXIII/117/2012


ikona_jpg.jpgZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/117/2012


ikona_pdf.jpgZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIII/117/2012


ikona_jpg.jpgZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXIII/117/2012







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




 Odwiedzin: 6273528