INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Wzory formularzy
Ulgi, odroczenia, umorzenia
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od posiadania psów
Opłaty administracyjne
Opłata miejscowa
Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
Opłata targowa
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego


   

ikona_jpg.jpgUCHWAŁA NR XXIII/117/2012


ikona_jpg.jpgZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/117/2012


ikona_pdf.jpgZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIII/117/2012


ikona_jpg.jpgZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXIII/117/2012 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6502362