INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Załatwianie spraw obywateli - Zezwolenia i decyzje


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


   word.jpg Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych drukuj 

 wyślij znajomemu  Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów


   word.jpg Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów


pdf.jpg Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów 2011.pdf drukuj 

 wyślij znajomemu  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia


   word.jpg Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia - FORMULARZ


pdf.jpg Instrukcja do wniosku


pdf.jpg Instrukcja do karty informacyjnej przedsięwzięcia drukuj 

 wyślij znajomemu  Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


   word.jpg Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


pdf.jpg Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 drukuj 

 wyślij znajomemu  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy


   

word.jpgWniosek o ustalenie warunków zabudowy

ikona_pdf.jpgWniosek o ustalenie warunków zabudowy drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6413854