INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Załatwianie spraw obywateli - Zaświadczenia


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

word.jpg Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Pokaż artykuł
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

word.jpg Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Pokaż artykuł
  Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

word.jpg Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pokaż artykuł
  Wniosek o wydanie zaświadczenia dla obszarów przeznaczonych pod zalesienie o braku sprzeczności z ustaleniami w studium i lokalizacji poza obszarami natury 2000

word.jpg Wniosek o wydanie zaświadczenia dla obszarów przeznaczonych pod zalesienie o braku sprzeczności z ustaleniami w studium i lokalizacji poza obszarami natury 2000
Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6491037