INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Załatwianie spraw obywateli - Dowody osobiste


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Wydanie dowodu osobistego


   

 


Niezbędne dokumenty: Wniosek (wzór dokumentu poniżej),
odpis skrócony aktu urodzenia (panna, kawaler),
odpis skrócony aktu małżeństwa,
dwie fotografie,
dotychczasowy dowód osobisty
Opłaty: 30 zł płatne w kasie Urzędu w dniu złożenia wniosku lub na konto
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie O/Łukta
81 8857 1012 3001 0000 0101 0001
Osoba obsługująca: Kierownik USC pokój nr 5, tel. (089)6475 042
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30


 


Wniosek - wydanie dowodu osobistego drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Informacja

W sprawie wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznnia 2001 roku.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6491087