INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Współpraca z organizacjami pozarządowymi


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-spis formularzy A
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-spis formularzy B
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-spis formularzy E
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2013


   

ikona_pdf.jpgZarządzenie nr 4/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 1 do zarządzenie - ogłoszenie


ikona_word.jpgWzór oferty


ikona_word.jpgWzór umowy


ikona_word.jpgWzór sprawozdania


ikona_word.jpgWzór oświadczeniaikona_pdf.jpgZarządzenie nr 8/2013


ikona_pdf.jpgZałącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 drukuj 

 wyślij znajomemu  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Łukta poprzez przydzielanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


   

ikona_pdf.jpgZarządzenie nr 7 3 / 2 0 1 2


ikona_pdf.jpgOgłoszenie


ikona_word.jpgZał. Nr 1 - Wzór oferty


ikona_word.jpgZał. Nr 2 - Wzór umowy


ikona_word.jpgZał. Nr 3 - Wzór sprawozdania


ikona_word.jpgZał. Nr 4 - Wzór oświadczeniaikona_pdf.jpgZarządzenie nr 2/2013


ikona_pdf.jpgWyniki konkursu drukuj 

 wyślij znajomemu  Ogłoszenie konsultacji dotyczących projektu Rocznego programu współpracy Gminy Łukta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 13.11.2012


   

jpg.jpgOgłoszenie o konsultacjach


ikona_word.jpgZałącznik Nr 1 - Harmonogram Konsultacji


ikona_word.jpgZałącznik Nr 2 - Projekt Programu współpracy


ikona_word.jpgZałącznik Nr 3 - Formularz konsultacyjnyjpg.jpgWynik Konsultacji


jpg.jpgLista Obecności


jpg.jpgProtokół z przebiegu konsultacji drukuj 

 wyślij znajomemu  Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2012


   

ikona_PDF.jpg Zarządzenie


ikona_PDF.jpg Ogłoszenie drukuj 

 wyślij znajomemu  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2012


   

ikona_PDF.jpg Zarządzenie


ikona_PDF.jpg Zał. - Treść ogłoszenia


ikona_word.jpg Zał. Nr 1 - Wzór oferty


ikona_word.jpg Zał. Nr 2 - Wzór umowy


ikona_word.jpg Zał. Nr 3 - Wzór sprawozdania.


ikona_word.jpg Zał. Nr 4 - Wzór oświadczenia drukuj 

 wyślij znajomemu  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert


   

ikona_PDF.jpg Zarządzenie nr 4/2012

ikona_PDF.jpg Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert drukuj 

 wyślij znajomemu  Otwarty konkurs ofert


   

pdf.jpgOgłoszenie


pdf.jpg Zarządzenie 59/2011


word.jpg Zał. Nr 2 - Wzór oferty


word.jpg Zał. Nr 3 - Wzór umowy


word.jpg Zał. Nr 4 - Wzór sprawozdania


word.jpg Zał. Nr 5 - Wzór oświadczenia drukuj 

 wyślij znajomemu  Wyniki konsultacji


   

pdf.jpg Wyniki konsultacji


pdf.jpg Protokół z przebiegu konsultacji


pdf.jpg Lista obecności ze spotkania konsultacyjnego drukuj 

 wyślij znajomemu  Ogłoszenie o konsultacjach


   

pdf.jpg Ogłoszenie o konsultacjach

word.jpg Załącznik Nr 1 - Harmonogram Konsultacji

word.jpg Załącznik Nr 2 - Projekt Programu współpracy

word.jpg Załącznik Nr 3 - Formularz konsultacyjny drukuj 

 wyślij znajomemu  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert


   

pdf.jpg Zarządzenie nr 24/2011


pdf.jpg Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert drukuj 

 wyślij znajomemu  Otwarty konkurs ofert


   

pdf.jpg Ogłoszenie


pdf.jpg Zarządzenie nr 22/2011


word.jpg Wzór oferty


word.jpg Wzór oświadczenia oferenta


word.jpg Wzór sprawozdania


word.jpg Wzór umowy drukuj 

 wyślij znajomemu  Sprawozdanie z realizacji "Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...."


   

pdf.jpg Sprawozdanie z realizacji "Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...." drukuj 

 wyślij znajomemu  Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert


   

pdf.jpg Zarządzenie nr 18/2011


pdf.jpg Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2011 drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy: Ogłoszenia otwartych konkursach ofert


   

pdf.jpg Dotyczy: Ogłoszenia otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych


word.jpg Wzór oświadczenia oferenta drukuj 

 wyślij znajomemu  Otwarte konkursy ofert


   


pdf.jpg Ogłoszenie


pdf.jpg Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Łukta


word.jpg Wzór oferty


word.jpg Wzór umowy


word.jpg Wzór sprawozdania drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Uchwała w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji "Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, ..., na rok 2011.

ikona_PDF.jpg Uchwała w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji "Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, ..., na rok 2011.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6614388