INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Wzory formularzy
Ulgi, odroczenia, umorzenia
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od posiadania psów
Opłaty administracyjne
Opłata miejscowa
Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
Opłata targowa
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta


   

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta Część I


Diagnoza uwarunkowań rozwojupdf.jpg Zespół autorski (290.0 kB)


pdf.jpg Spis treści (322.0 kB)


pdf.jpg Wstęp (588.9 kB)


pdf.jpg Uwarunkowania zewnętrzne (4 MB)


pdf.jpg Uwarunkowania środowiska przyrodniczego (3 MB)


pdf.jpg Sfera społeczna (3 MB)


pdf.jpg Sfera społeczna - diagnoza (1,642.4 kB)


pdf.jpg Zasoby i rozmieszczenie dorobku kulturowego (973.0 kB)


pdf.jpg Uwarunkowania rozwoju funkcji gospodarczych (2 MB)


pdf.jpg Infrastruktura transportowa (385.2 kB)


pdf.jpg Infrastruktura techniczna (2 MB)


pdf.jpgDodatkowe oceny i wnioski (1,249.1 kB)


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta Część II


Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Polityka przestrzennapdf.jpg Zespół autorski (279.4 kB)


pdf.jpg Spis treści (176.2 kB)


pdf.jpg Wstęp (581.3 kB)


pdf.jpg Synteza diagnozy uwarunkowań rozwoju gminy (1,712.0 kB)


pdf.jpg Kierunki zagospodarowania przestrzennego (4 MB)
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6495246