INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Statut


 

Rada
Rok 2011
Rok 2012
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Statut Gminy Łukta


   Uchwałą nr III/22/2003 Rady Gminy uchwalono Statut Gminy Łukta

Nieodzowną częścią Statutu są załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Granice administracyjne Gminy Łukta;
2. Załącznik nr 2 - Herb Gminy Łukta;
3. Załącznik nr 3 - Statut sołectwa (wzór);
4. Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Łukta;
5. Załącznik nr 5 - Regulamin obrad Rady Gminy;
6. Załącznik nr 6 - Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6506711