INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Redakcja






 





Rada




Wójt




GOPS




ISO




Kodeks Etyki




Nabór na wolne stanowiska urzędnicze




Nabór na stanowiska pracy




Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej




Wybory Prezydenta RP




Wybory samorządowe




Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej




Struktura Urzędu




Statut




Strategia Rozwoju Gminy




Plan Rozwoju Lokalnego Gminy




Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta




Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta




Program Ochrony Środowiska




Budżet




Programy w zakresie realizacji zadań publicznych




Podatki i opłaty lokalne




Gospodarka terenowa




Przetargi




Informacje Urzędu Gminy




Załatwianie spraw obywateli




Jednostki organizacyjne




Jednostki pomocnicze




Oświadczenia majątkowe




Oświadczenia majątkowe - archiwum




Redakcja




O biuletynie




Informacje nieudostępnione




Informacje o środowisku




Współpraca z organizacjami pozarządowymi




Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli




Gospodarka Odpadami Komunalnymi




Rejestr Instytucji Kultury




Gminny program opieki nad zabytkami








 Stopka Redakcyjna


   Biuletyn w zakresie swoich kompetencji redagują wyznaczeni pracownicy poszczególnych wydziałów.

DZIAŁ/ ODPOWIEDZIALNY NAZWISKO IMIĘ TELEFON E-MAIL
Koordynator GÓRECKA Jolanta (89) 6475076 lukta@lukta.com.pl
Rada, Statut URBAŃSKA Dorota (89) 6475076 lukta@lukta.com.pl
Struktura urzędu, referaty i samodzielne stanowiska KOSSOWSKI Andrzej (89) 6475070
504175519
kossowski@box43.pl
Strategia, Promocja gminy, Zamówienia publiczne PALMOWSKA Anna (89) 6475069 lukta@lukta.com.pl
Budżet WIŚNIEWSKA Urszula (89) 6475076 lukta@lukta.com.pl
Gospodarka terenowa KACZÓWKA Dariusz (89) 6475063 lukta@bip.lukta.sprint.com.pl
Wójt BRDAK Halina (89) 6475070 urzad@bip.lukta.sprint.com.pl








 drukuj 

 wyślij znajomemu 




 Odwiedzin: 6278991