INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Uchwały-Archiwum - Rok 2008


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami

  Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/159/2008


Uchwała Nr XXVI/159/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łukta.Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/158/2008


Uchwała Nr XXVI/158/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Gminy Łukta nr XVI/101/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/157/2008


Uchwała Nr XXVI/157/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Łukta, na 2009 rok.Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/156/2008


Uchwała Nr XXVI/156/2008


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/155/2008

Uchwała Nr XXVI/155/2008

Rady Gminy w Łukcie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Łukta na 2009 r.


Pokaż artykułStrona (1/14) Nastepna »

 Odwiedzin: 6509255