INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Uchwały-Archiwum - Rok 2006 - nowa kadencja


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Info


   

Niektóre występujące w tym dziale pliki są w formacie PDFFormat PDF (Portable Document Format) jest powszechnie stosowanym w Internecie sposobem przedstawienia dokumentu w oryginalnej formie - dokładnie takiej, jaką ma na wydruku papierowym. Dokument PDF można przeglądać na ekranie komputera lub wydrukować. Przeglądanie dokumentów w tym formacie umożliwia bezpłatny program Acrobat Reader, dostępny w Internecie.Program jest dostępny pod poniższym adresem:AcrobatReader od producenta http://www.adobe.com/. drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Uchwała Rady Gminy Nr III/13/2006

Uchwała Nr III/13/2006


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie: powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łukcie.Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr III/12/2006


Uchwała Nr III/12/2006


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Łukta, na 2007 rok.Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr III/11/2006


Uchwała Nr III/11/2006


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr III/10/2006

Uchwała Nr III/10/2006


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr II/9/2006


Uchwała Nr II/9/2006


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 05 grudnia 2006 r.


w sprawie: w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy Łukta, w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r..Pokaż artykułStrona (1/3) Nastepna »

 Odwiedzin: 6413869