INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Uchwały-Archiwum - Rok 2003


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Info


   

Niektóre występujące w tym dziale pliki są w formacie PDFFormat PDF (Portable Document Format) jest powszechnie stosowanym w Internecie sposobem przedstawienia dokumentu w oryginalnej formie - dokładnie takiej, jaką ma na wydruku papierowym. Dokument PDF można przeglądać na ekranie komputera lub wydrukować. Przeglądanie dokumentów w tym formacie umożliwia bezpłatny program Acrobat Reader, dostępny w Internecie.Program jest dostępny pod poniższym adresem:AcrobatReader od producenta http://www.adobe.com/. drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Uchwała Rady Gminy Nr XII/102/2003

Uchwała Nr XII/102/2003


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 16 grudnia 2003 r.w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie "Gminny Ośrodek Zdrowia w Łukcie"Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XII /101/2003

Uchwała Nr XII /101/2003


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 16 grudnia 2003 r.w sprawie: zmian budżetu Gminy na rok 2003.Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XII/100/2003

Uchwała Nr XII/100/2003


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 16 grudnia 2003 r.w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 - 2007 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta.Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XII/99/2003

Uchwała Nr XII/99/2003


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 16 grudnia 2003 r.w sprawie: przejęcia od Nadleśnictwa Kudypy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym.Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Nr XII/98/2003

Uchwała Nr XII/98/2003


Rady Gminy w Łukcie


z dnia 16 grudnia 2003 r.w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.Pokaż artykułStrona (1/9) Nastepna »

 Odwiedzin: 6624587