INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Skład


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-spis formularzy A
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-spis formularzy B
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-spis formularzy E
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Rada Gminy Łukta


   

Wojewoda Warmińsko - Mazurski, zarządzeniem nr 70 z dnia 26 kwietnia 2002 roku, ustalił liczbę radnych gminy Łukta na 15 osób. drukuj 

 wyślij znajomemu  Wykaz radnych Gminy Łukta


   

Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Kazimierz BiedulskiWiceprzewodniczącym Rady Gminy jest Pan Waldemar GlebaLp Nazwisko Imię Adres zamieszkania
1 BIEDULSKI Kazimierz Łukta
2 BIGUS Piotr Worliny
3 DZIENISZEWSKI Tadeusz Kojdy
4 GANCEWSKI Wacław Molza
5 GLEBA Waldemar Plichta
6 GRABOWSKA Józefa Wynki
7 KOŁODZIEJ Ewa Florczaki
8 PALIŃSKI Wojciech Łukta
9 MALINOWSKI Robert Łukta
10 PIOTRAK Elżbieta Łukta
11 PODPIRKO Władysław Sobno
12 SOBOTA Ewa Ględy
13 URBASZEK Barbara Mostkowo
14 WITKOWSKA Marzena Łukta
15 ŻURAWSKA Katarzyna Florczaki drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6626217