INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Sesje


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Sesja XXXIII


   

Dnia 26 sierpnia 2009, w Świetlicy OSP w Łukcie, ul. Mazurska 5, odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Łukta z następującym porządkiem obrad:
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z trzydziestej drugiej zwyczajnej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Łukta,
 4. Informacja na temat biogazowni
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:

  1. zmian budżetu gminy na rok 2009,
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Molza w gminie Łukta,
  3. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch fragmentów terenu we wsi Pelnik w gminie Łukta,
  4. przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Łukta na lata 2009 - 2013,
  5. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Łukta,

   dodano ppkt f


  6. nieodpłatnego nabycia nieruchomości nie zabudowanej,

 7. Informacja o przygotowaniu szkół funkcjonujących na terenie gminy Łukta do nowego roku szkolnego.
 8. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 9. Interpelacje radnych, wolne wnioski, sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad trzydziestej trzeciej zwyczajnej Sesji Rady Gminy Łukta. drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Sesja XXXIV


Pokaż artykuł
  Sesja XXXV


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6497775