INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Sesje


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Sesja XXXV


   

Dnia 28 października 2009 r. (środa), w Świetlicy OSP w Łukcie, ul. Mazurska 5, odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Łukta, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z trzydziestej czwartej zwyczajnej sesji Rady Gminy.
 3. Wręczenie nagród dożynkowych sołectwom.
 4. Informacja na temat funduszu sołeckiego oraz wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:
  1. zmian budżetu gminy na rok 2009,
  2. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukta,
  3. rozpatrzenia wniosku sołectwa Łukta dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego,
 6. Rozpatrzenie wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych w miejscowości Kotkowo.
 7. Stanowisko Rady Gminy dot. stacji dializ w Ostródzie.
 8. Informacja Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Łukta za rok szkolny 2008/2009.
 11. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 12. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
 13. Interpelacje radnych, wolne wnioski, sprawy bieżące.
 14. Zakończenie obrad trzydziestej piątej zwyczajnej Sesji Rady Gminy Łukta.

<<< Uchwały podjęte na XXXV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Łukta >>>

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Biedulski drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Sesja XXXIV


Pokaż artykuł
  Sesja XXXIII


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6196969