INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Komisje






 





Rada




Wójt




GOPS




ISO




Kodeks Etyki




Nabór na wolne stanowiska urzędnicze




Nabór na stanowiska pracy




Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej




Wybory Prezydenta RP




Wybory samorządowe




Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej




Struktura Urzędu




Statut




Strategia Rozwoju Gminy




Plan Rozwoju Lokalnego Gminy




Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta




Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta




Program Ochrony Środowiska




Budżet




Programy w zakresie realizacji zadań publicznych




Podatki i opłaty lokalne




Gospodarka terenowa




Przetargi




Informacje Urzędu Gminy




Załatwianie spraw obywateli




Jednostki organizacyjne




Jednostki pomocnicze




Oświadczenia majątkowe




Oświadczenia majątkowe - archiwum




Redakcja




O biuletynie




Informacje nieudostępnione




Informacje o środowisku




Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-spis formularzy E




Współpraca z organizacjami pozarządowymi




Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli




Gospodarka Odpadami Komunalnymi




Rejestr Instytucji Kultury




Gminny program opieki nad zabytkami








 Stałe Komisje Rady Gminy


   Stałe Komisje Rady Gminy ustalone art. 20 Statutu Gminy Łukta stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/22/2003 Rady Gminy Łukta z dnia 26 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 61, poz. 866 z dnia 13.05.2003)oraz Uchwałą Nr II/3/2010 Rady Gminy Łukta z dnia 06n grudnia 2010 roku

1. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej

1) Barbara Urbaszek - przewodnicząca Komisji

2) Elżbieta Piotrak

3) Katarzyna Żurawska

4) Marzena Witkowska

5) Władysław Podpirko

6) Ewa Kołodziej

2. Komisja Gospodarki i Budżetu

1) Wacław Gancewski - przewodniczący Komisji

2) Józefa Grabowska

3) Robert Malinowski

4) Ewa Sobota

5) Wojciech Paliński

3. Komisja Rolnictwa

1) Tadeusz Dzieniszewski - przewodniczący Komisji

2) Piotr Bigus

3) Waldemar Gleba

4. Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Ochrony Środowiska

1) Piotr Bigus - przewodniczący Komisji

2) Robert Malinowski

3) Tadeusz Dzieniszewski

4) Władysław Podpirko

5) Waldemar Gleba

5. Komisja Rewizyjna

1) Marzena Witkowska - przewodnicząca Komisji

2) Ewa Kołodziej

3) Elżbieta Piotrak

4) Katarzyna Żurawska

5) Ewa Sobota







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




 Odwiedzin: 6497096