INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Rada - Komisje


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Stałe Komisje Rady Gminy


   Stałe Komisje Rady Gminy ustalone art. 20 Statutu Gminy Łukta stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/22/2003 Rady Gminy Łukta z dnia 26 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 61, poz. 866 z dnia 13.05.2003)oraz Uchwałą Nr II/3/2010 Rady Gminy Łukta z dnia 06n grudnia 2010 roku

1. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej

1) Barbara Urbaszek - przewodnicząca Komisji

2) Elżbieta Piotrak

3) Katarzyna Żurawska

4) Marzena Witkowska

5) Władysław Podpirko

6) Ewa Kołodziej

2. Komisja Gospodarki i Budżetu

1) Wacław Gancewski - przewodniczący Komisji

2) Józefa Grabowska

3) Robert Malinowski

4) Ewa Sobota

5) Wojciech Paliński

3. Komisja Rolnictwa

1) Tadeusz Dzieniszewski - przewodniczący Komisji

2) Piotr Bigus

3) Waldemar Gleba

4. Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Ochrony Środowiska

1) Piotr Bigus - przewodniczący Komisji

2) Robert Malinowski

3) Tadeusz Dzieniszewski

4) Władysław Podpirko

5) Waldemar Gleba

5. Komisja Rewizyjna

1) Marzena Witkowska - przewodnicząca Komisji

2) Ewa Kołodziej

3) Elżbieta Piotrak

4) Katarzyna Żurawska

5) Ewa Sobota drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6614287