INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego w postaci komputera przenośnego, projektora oraz ekranu w ramach projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III SP w Gminie Łukta


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


   

ikona_PDF.jpg OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA drukuj 

 wyślij znajomemu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III SP w Gminie Łukta”


   

ikona_PDF.jpgWójt Gminy zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego


ikona_word.jpgFORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro


ikona_word.jpgFORMULARZ CENOWY


ikona_word.jpgWzór umowy na zakup sprzętu komputerowego w postaci komputera przenośnego, projektora oraz ekranu w ramach projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas od I do III SP w Gminie Łukta drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6197103