INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Zagospodarowanie najbliższego otoczenia stawu oraz utworzenie miejsca integracji społecznej w Ględach


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
  Zagospodarowanie najbliższego otoczenia stawu oraz utworzenie miejsca integracji społecznej w Ględach


   

pdf.jpg Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania drukuj 

 wyślij znajomemu  Zagospodarowanie najbliższego otoczenia stawu oraz utworzenie miejsca integracji społecznej w Ględach


   

pdf.jpg Ogłoszenie


word.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


pdf.jpg Załącznik nr 7


pdf.jpg Załącznik nr 8


pdf.jpg Załącznik nr 9


pdf.jpg Załącznik nr 10 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6626016